JOBS
Waarom MAC Telecom ?

MAC Telecom biedt aan zijn klanten, en naast zijn kwaliteitsprodukten, een dienst aan met een sterke gepersonalizeerde aanpak.

MAC Telecom wilt dat de klant zich begrepen voelt in zijn noden en beperkt zich daarom niet alleen tot een onmiddellijk antwoord tot de klant, maar bouwt ineens ook aan een langetermijn vertrouwensrelatie met hen.

 

Vandaar dat al onze diensten kunnen rekenen op een gepersonalizeerde aanpak met als doel een effeciente dienstverlening en een tevreden klant.

Daarbij wordt nauwlettend toegekeken op de toegankelijkheid en de kwaliteit van onze diensten naar de klanten, de beveiliging en de betrouwbaarheid  van ons netwerk, en alsook naar de flexibiliteit van onze produkten.

 

De toegankelijkheid en de kwaliteit van onze diensten naar de klanten

Onze klantendienst is bereikbaar 24/7/365 door een eenvoudige telefonische oproep en zij zal de vragen en problemen van de klant beantwoorden binnen de kortst mogelijke  termijn. Mocht het antwoord , of herstelling van de dienst,  een langere tijd in beslag nemen, dan wordt de klant regelmatig op de hoogte gehouden van de evolutie ervan en zodat hij ook zekerkerd is wat betreft de goede opvolging ervan.

   

De flexibiliteit van onze produkten

Dankzij de draadloze technologie die wij gebruiken, kunnen wij binnen de 10 werkdagen onze klanten installeren. Een belangrijk voordeel van MAC Telecom is dus de snelheid van installatie. Daarnaast geldt ook zijn gedrevenheid om zijn engagementen te respecteren ten aanzien van de klant voor wie het belangrijk is dat de leveringstermijnen perfekt wordt nagekomen.

Te meer biedt MAC Telecom aan z’n klanten de mogelijkheid om de bestaande bandbreedte te verhogen binnen de 24u, of om een bandbreedte « à la carte » te hebben, meer bepaald om de hoeveelheid te moduleren afhankelijk van de punktuele noden van de klant. (bvb bij evenementen, beurzen, vergaderingen, ed ..)

   

De betrouwbaarheid en beveiliging van ons netwerk

Dankzij onze vernieuwende technologie en een encryptiesysteem die de interceptie of modificatie van verstuurde gegevens onmogelijk maakt, biedt MAC Telecom een grote beveiliging van zijn netwerk aan. Te meer, dankzij ons monitoring systeem van het netwerk kunnen wij snel een probleem ontdekken en binnen de kortste termijnen ingrijpen zodat onze klant de minst mogelijke hinder ervan ondervindt. Met steeds het doel voor ogen om ons netwerk te verbeteren, voeren wij regelmatig onderhoudsbeurten uit op ons netwerk om onze produkten te laten evolueren naar de steeds stijgende normen  en om alsook het network performanter te maken.